دبیرستان پسرانه دوره اول دارالقرآن الکریم اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

اطلاعات کلی دبیرستان در سال97-96

اطلاعات تماس

آدرس مدرسه :

اصفهان، مسجد سید، بازارچه بید آباد

تلفن :

031-32362670

فکس :

 031-32363374

 آدرس وب سایت :

dabirestan-p1.dar-alquran-schools.ir

 Dabirestandarolquran1 @  کانال تلگرام