دبیرستان پسرانه دوره اول دارالقرآن الکریم اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

کادر آموزشی دبیرستان در سال تحصیلی 97-96

کادر آموزشی

1

علی حسین

بیات

11

سید مرتضی

میر رضی

2

سیدحسین

بنی اصفهانی

12

محمد حسن

جلال وندی

3

مهدی

آقا عبدالهیان

13

اصغر

افشار پژو

4

ولی الله

دقیق

14

عباس

رحیم بختیاری

5

غلا مرضا

ملک خویان

15

نصرالله

خواجه

6

سیدبرکات

خلیفه سلطان

16

جمال

نادری

7

مصطفی

رضایی

17

سید حبیب الله

میرفروغی

8

شهریار

صمدی

18

علی

پور سینا

9

سید مرتضی

میر طالبی

19

حیدر

ذوالفقاری

10

سیدجعفر

میر

 

علی 

 کمالی