دبیرستان پسرانه دوره اول دارالقرآن الکریم اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

منتخبین مسابقات احکام ناحیه

در برگزاری مسابقات احکام اداره آموزش وپرورش ناحیه 5اصفهان دانش آموزان دبیرستان دارالقران خوش درخشیدند *

رتبه

رشته

نام نام خانوادگی

کلاس

 

اول

 

ترتیل

مسعود کریمی

هشتم

 اذان

رضابابا صفری

هشتم

محمدصادق دهقانی

هفتم

 دوم

 مفاهیم

علی محمد فضائلی

هفتم

متین مومنی

هشتم

علی پرورش

نهم


دوم

 ترتیل

امیررضا زارع چاوشی

هفتم

محمد صادق اسماعیلی

نهم

 سوم

اذان

سیدعلی لوح موسوی

نهم

احکام

حسن فقیهی

نهم

اجرای گروه تواشیح دبیرستان در دانشگاه اصفهان

به گزارش خبرگزاری ایسنا از اصفهان ،گروه تواشیح دانش اموزان دبیرستان پسرانه دوره اول دارالقران روز دوشنبه مورخ 95/11/18با حضور در تالار دکتر شریعتی دانشگاه اصفهان تواشیح زیبای ضامن آهو را در جمع مسئولین کشوری ولشکری اجرا نمودند .