دبیرستان پسرانه دوره اول دارالقرآن الکریم اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

انتخابات اعضای انجمن اولیا ومربیان

اعضای انجمن اولیا ومربیان دبیرستان دارالقرآن دوره اول درسال تحصیلی۹۸-۹۷
۱- جناب آقای مسعود رزمجو " روحانی"
۲- جناب آقای محمدرضا روستا" پزشک"
۳-جناب آقای علی شمسایی" فرهنگی"
۴- جناب آقای رضا عرب" مهندس شهرداری"
۵- جناب آقای سیدپرویز احمدپور" نظامی"
۶- جناب آقای سیدجاسم حسینی زاده" فرهنگی"
۷- جناب آقای محمدحسین صوفیان" کارمند بانک"

اعضای انجمن اولیا ومربیان

اعضای اصلی                           

اعضای علی البدل

آقای سید مجید ناظری                 

آقای محمد بهارلو

آقای محمد ارشادی                    

آقای مرتضی اسماعیلی

خانم زهرا شهبازی                    

خانم مژگان پارسا

آقای شاپور چنگیزی

 

آقای مهدی اسماعیلی