دبیرستان پسرانه دوره اول دارالقرآن الکریم اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

دانش آموزان برتر دبیرستان در آبان ماه 98

رتبه بندی دانش اموزان دبیرستان با معدل  18 تا 20 در ابانماه 98
                        74
هفتم یک هشتم یک نهم یک
نام  نام خانوادگی مهر ابان نام  نام خانوادگی مهر ابان نام  نام خانوادگی مهر ابان
پارسا ایروانی 19.25 19.88 علی شامرادی 19.28 19.38 حسین ساطعی 18.81 19.06
علیرضا مداح زاده 18.25 19.19 سجاد کبیریان 19.16 18.84 محمد استکی 18.63 19.00
پوریا هوازاده 18.38 19.19 وفا جهان بخش 17.69 18.66 ابوالفضل ربانی  18.38 18.94
سجاد سلیمانی 18.44 19.16 جمشید محمدی 18.78 18.66 علیرضا آقاجانی  18.59 18.84
میثم تقی زاده 18.19 19.13 محمدمهدی میرزائی 18.16 18.06 محمدصادق عربی 17.47 18.81
محمدمهدی علی پور 19.06 18.97 سیدمحمدامیر میرحسینی 18.19 18.00 محمدصادق قدم زاده  18.50 18.72
سیدمحمد عمادی 17.88 18.81 محمدفاضل امینی 17.50 18.22
سیدمرتضی اعتصامی 18.41 18.75 محسن یادگاری 17.81 18.06
علی زیبانژاد 18.06 18.19
هفتم دو هشتم دو نهم دو
نام  نام خانوادگی مهر ابان نام  نام خانوادگی مهر ابان نام  نام خانوادگی مهر ابان
ابوالفضل باباصفری  19.31 19.81 محمدمهدی بدیهی 18.81 19.06 علی کریمی 18.69 19.00
امیرمهدی ایران پور 17.91 19.00 حسین رحیمی  18.50 18.84 محسن سپیده 18.41 18.91
محمدحسین آدم زاده 18.19 18.84 سهیل فرقانی 18.41 18.81 امیررضا خاشعی نسب 18.25 18.75
پرهام بابائی  17.75 18.84 سیدعلی حسینی 18.25 18.63 محمدجواد اسدی  17.84 18.56
یونس حبیبی 18.06 18.75 محمدحسین امینی 18.19 18.59 سیدمحمد سقائی 18.13 18.44
یوسف حاصل محمودی 18.31 18.66 مهران هادی پور 18.50 18.34 حسین رنگ آمیز 16.47 18.25
امیرمحمد یزدانی 17.94 18.39 صالح اسدی 17.69 18.16 محمدمهدی قدوسی  16.75 18.16
محمدطاها کشاورزی  17.81 18.34 محمدحسین چوپانی  17.31 18.00
حسین وکیلی 15.41 18.27
محمدصالح فرقانی 17.50 18.19
ابوالفضل شاه سیدجلال الدین 17.59 18.11
هفتم سه هشتم سه
نام  نام خانوادگی مهر ابان نام  نام خانوادگی مهر ابان
محمدجواد بهارلو 19.50 19.94 محمدحسین جهرمی زاده 18.94 19.41
ابوالفضل جلیلیان 18.19 19.44 یاسین شیرمحمدی 17.91 19.25
فرجام حسن مرادی 18.81 19.25 مهرداد آقابابائی  18.78 19.22
سیدمهدی موسوی  18.44 19.22 یونس عظیمی 18.00 19.03
علیرضا شانه ساز 17.81 19.19 سهیل رفیعی 18.19 18.66
سیدعلی محمد مهنامی 17.56 19.19 امین جعفری 17.94 18.38
محمدمهدی خاکیا 18.38 18.94 سیدایمان اعتصامی 16.97 18.28
حمیدرضا فرح بخش 18.16 18.88 امیرحسین معینی  16.81 18.19
علی استکی  18.13 18.84 ابوالفضل پیرنجم الدین 17.41 18.13
محمدرضا معنوی 18.00 18.78 نیما حیدری زاده 17.69 18.13
محمدجواد عیدی اسکندری 17.38 18.53
علی اصغر ملک پور 17.88 18.50
حسام الدین یاری 17.72 18.19
محمدمتین باقری 17.22 18.13
محمدحسین چگونیان 17.81 18.08

نتایج مسابقات مداحی

نتایج مسابقات  رشته مداحی پسران /  سال تحصیلی 99-1398
ردیف رتبه پایه نام ونام خانوادگی  آموزشگاه
1  اول  هفتم  حسام الدین          یاری دارالقرآن
2 هشتم امیرحسین      جهان بخش شکرانی
3 نهم مهدی         آخوندی شکرانی
4 دهم علی اصغر          مقصودی سلامتیان
5 یازدهم مهدی           فرخی زاده فیض
6 دوازدهم حسین         حاج هاشمی  علامه امینی
7 دوم هفتم  مبین          ندیمی نجفی 1
8 هشتم محسن        علوی منش دارالقرآن
9 نهم محمدرضا        صباغ امام سجاد (ع)2
10 دهم حسین           غلامی صرامی
11 یازدهم حسن            زالی صرامی
12 دوازدهم رضا          درویشی سلامتیان

30آبان

شهدا باخون خود،امنیت رابه ماهدیه دادند

✅ اجتماع باشکوه مردم اصفهان
دراطاعت ازامام خامنه ای مدظله العالی وحمایت ازامنیت میهن اسلامی وانزجارازاشرارواغتشاشگران

زمان :پنجشنبه ساعت ۹.۳۰صبح مکان :میدان انقلاب اسلامی اصفهان

نصایح دلسوزانه ی مدیریت محترم و مشاور عزیز

نصایح دلسوزانه ی مدیریت محترم و مشاور عزیز آموزشگاه با دانش آموزان برتر مهر ماه به عنوان چهره های درخشان و ارائه راهکار در جهت استمرار این موفقیت ونحوه تاثیر گذاری ودستگیری دانش آموزان دیگر به جهت افزایش تعداد برترین های هرماه با توجه به پتانسیل موجود در دانش آموزان دبیرستان

تعامل و همکاری جهت برگزاری موکب قاسم بن الحسن

تعامل و همکاری جهت برگزاری موکب قاسم بن الحسن (ع)
توسط دانش آموزان هشتم یک
میزبان موکب روز یکشنبه توسط هشتم دو میباشد.
اجر تان با سید الشهداء

برنامه کلاسی دانش اموزان دبیرستان دارالقران در سال تحصیلی 99-98

برنامه کلاسی دانش آموزان دبیرستان دارالقران در سال تحصیلی 99-98

ادامه مطلب...